Toespraak van de president van de Republiek Suriname

0
351

Vandaag 16 januari 2021, herdenkt de Vooruitstrevende Hervormings- Partij (VHP) haar 72-jarig bestaan. Daar we de COVID-19 maatregelen in acht nemen, wordt dit heugelijk feit vandaag in het klein en apart gevierd. Ik neem jullie mee naar 72 jaar terug, toen de VHP werd opgericht.

De legendarische leider Mr. Lachmon heeft de partij mede opgericht ter bevordering van het nationaal welzijn van het Surinaamse volk en werd de eerste voorzitter. Bij de eerste algemene verkiezingen behaalde de partij maar liefst 6 zetel en nu bezitten we 20 zetels! Dit, uit zich, in vooruitstrevend en is de partij in de afgelopen 72 jaren flink hervormd en gegroeid. 

De VHP heeft haar stempel weten te drukken op de politieke ontwikkelingen en beleidsgebieden van de staat Suriname. Onder hele moeilijke omstandigheden bleef de partij met de gerichte slurf voorwaarts strijden, voor de terugkeer van de democratie van ons geliefd land Suriname. Al deze verworvenheden, vanaf 16 januari 1949 tot en met 16 januari 2019, zijn vastgelegd en gepresenteerd in de verschillende jubileumboeken, waaronder het jubileumboek 70 jaar VHP. 

Mr. Lachmon was een leider, die morele waarden heel hoog in het vaandel had, alsook democratische principes. Deze waarden en principes zijn overgedragen aan de vele grote zonen en dochters, die zich steeds hebben ingezet en nog steeds inzetten voor de ontwikkeling en het welzijn van elke Surinamer. Mede door eenheid in verscheidenheid heeft de VHP 72 jaar stand weten te houden en zal ook de komende 72 jaar stand houden. 

Vandaag 16 januari 2021, heb ik als voorzitter samen met jullie van deze glorieuze partij, de omslag gemaakt naar een getransformeerde politieke organisatie. De welbekende en succesvolle Orange Movement. Hiermee is een betere, rechtvaardigere en duurzamere samenleving gecreëerd met kansen voor eenieder, onafhankelijk van zijn of haar etniciteit, geloof of kleur, op basis van diversiteit, de grote bromtji djari.

Laat mij jullie ook even terugbrengen naar 25 mei 2020, waar de VHP historie heeft geschreven, om 480 volksvertegen-woordigers te laten kiezen, waarvan een zetelaantal van 20 DNA-zetels, 60 DR en 400 RR. De VHP is met deze overwinning thans de grootste politieke organisatie in Suriname! Het voornaamste doel bij de afgelopen verkiezingen, regeerverantwoordelijkheid verwerven is behaald en dat heeft geleid tot het formeren van de huidige regering. 

En dat ik u vandaag niet alleen aanspreek, als uw voorzitter, maar ook als uw President! Hier hebben we gezamenlijk voor gestreden, dag en nacht! Hiermee eren we ook Mr. Lachmon, alle andere VHP’ers die de partij 72 jaar geleden hebben opgericht ter bevordering van het nationaal welzijn van het Surinaamse volk. Op 16 juli 2020 is de nieuwe regeercoalitie, de regering Santokhi/Brunswijk aangetreden. 

In de afgelopen 6 maanden heeft deze regering op basis van het Crisis- en Herstelplan bergen werk verzet. En het was niet makkelijk. Ik kan u vandaag vertellen, dat de strijd die de VHP geleverd heeft om regeerverantwoordelijkheid te verwerven behaald is, maar de strijd om Suriname uit deze financiële crisis te halen, wordt nog keihard gestreden! 

Er zijn reeds drastische bezuinigingsmaatregelen en ontwikkelingsmaatregelen getroffen om het tij te doen keren, maar er is nog veel werk aan de winkel, waarbij ook wordt gewerkt aan de stabiliteit en de groei van de economie, maar ook de aanpak van het armoede vraagstuk. Als verantwoordelijke partij gaan we geen enkele uitdaging uit de weg. 

We gaan de alom om zich heen grijpende crisis aanpakken waaronder de geïnstitutionaliseerde: corruptie; armoede; moreel verval in de samenleving; herstel van de koopkracht; toegankelijkheid en beschikbaarheid van de gezondheidszorg; de economie en de financieel monetaire situatie; Zodat we de kansen en uitdagingen als samenleving weer aankunnen. 

Wij gaan het enorme schuldenvraagstuk, dat gecreëerd is door de vorige regeringen oplossen. Waar integriteit, transparantie en het afleggen van verantwoording, essentiële elementen zijn voor de VHP, zijn deze elementen ook bestemd voor de huidige politici, regeringsleiders, beleidsmakers en ook voor u, eenieder, het gehele volk! Want zonder deze elementen, deze waarden en normen, kunnen we geen open, rechtvaardig en duurzaam samenleving opbouwen. 

De realiteit van de etnische pluraliteit, de geografische verdeling en de culturele diversiteit, moet worden gezien als een rijkdom, en niet als een scheidslijn. Voor het opbouwen van een vreedzame samenleving, is verantwoordelijk leiderschap, en vertrouwen een vereiste. De VHP streeft met haar gekozen leider naar een eerlijk en goed leven voor iedereen, welke gebaseerd is op deze waarden en normen. De toekomst ziet er rooskleurig uit. 

Het kan rooskleuriger worden als we allemaal: de koers veranderen en koers van de regering en VHP leiders volgen, onze politiekvoering en manier van denken veranderen en- werken aan het creëren van een samenleving, die vooruitgang boekt op het gebied van vrede en stabiliteit. De rijkdom die wordt gegenereerd met natuurlijke hulpbronnen is niet het eigendom van een bepaalde politieke partij of regering. Het behoort aan de samenleving toe. 

En deze regering zal ervoor zorgen dat onze natuurlijke hulpbronnen weer naar het volk toe zullen gaan, naar u! Het leven van u als burger, zal zinvol en zichtbaar worden verbeterd, een gegarandeerde vermogensbasis voor toekomstige generaties zal worden veiliggesteld. Boven het hoofd van een pasgeboren baby,zal er geen schuld meer zitten! 

Als VHP gaan wij door met de strijd om onrecht, discriminatie, corruptie en inefficiënties tegen te gaan. Vandaag geef ik dan ook het startsein van de politieke campagne van de VHP voor de verkiezingen van 2025! De VHP heeft met haar Orange Movement, grote delen van de samenleving landelijk bereikt. De VHP streeft ernaar om haar leidende rol in de huidige regering, bij de komende verkiezingen verder uit te bouwen en we gaan in alle 10 districten zetels halen! 

En we gaan voor meer dan 28 zetels! De ingezette transformatie van de partij zal verder worden voortgezet. De partij zal haar succesvolle campagne met onder andere “Meet the People”, “Road Shows” en slimme projecten, wederom aanvangen. Zo treden we weer in directe contact met u, het volk van Suriname, om de noden van het volk in kaart te brengen. 

De partij wordt klaargestoomd om mede op grond van de evaluatie van de verkiezingen en de verkiezingscampagne, te starten met een nieuwe frisse en moderne campagne, welke gericht is op de betrokkenheid van elke Surinamer, en de versnelde ontwikkeling van ons land. 

Tot slot feliciteer ik -alle partijleden, de sympathisanten en de totale Surinaamse en diaspora gemeenschap- met de 72ste verjaardag van de VHP.

Als President van de Republiek Suriname, roep ik een iedere rechtgeaarde Surinamer op om vertrouwen te hebben in deze regering, zodat we samen Suriname en de gemeenschap weer welvarend kunnen maken.

Surinamers Zindabaad!Website | Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter #suriname #vhp #orangemovement #RedSuriname #diaspora #chansantokhi