Theo Para: ‘2020: tussen autoritarisme en democratie’

0
369
Theo Para | Lezing VHP Nederland 29 maart 2019

De bekende auteur en essayist Theo Para hield voor leden van VHP Nederland een lezing onder de titel 2020: tussen autoritarisme en democratie. VHP- topper en DNA-lid, mevrouw Krishna Mathoera, op familiebezoek in Nederland sprak ook de bestuurlijke crisis in Suriname en het machtsmisbruik van de Staat. De avond was georganiseerd door het Wetenschappelijk Bureau van VHP Nederland.

Theo Para ging onder andere in op de actualiteit rond het doordrukken van de NDP van het samenwerkingsverbod voor politieke partijen die aan de verkiezingen willen meedoen (pre-electoraal verbod). “Het verbod op de electorale combinatie van partijen heeft onthuld waar het fundamenteel in de verkiezingen van 2020 om gaat: autoritarisme of democratie”, aldus Para. Volgens hem bleken de ‘autoritaire, anti-democratische bedoelingen ook uit juist het intrekken van de voorstellen om de verkiezing van ressort- en districtsraden representatiever te maken. “De paarse wijziging van de kiesregeling die bovendien ongrondwettig blijkt, markeert het misbruik maken van de breed levende wens naar een democratischer en representatiever kiesstelsel. De paarse aanslag op de vrijheid van politieke organisatievorm beoogt slechts machtsbehoud van een impopulaire regering door het dwarsbomen van oppositionele bundeling”.

Volgens Para zijn de ‘drogredenen’ voor het verbod een bevestiging van de paarse minachting voor de intelligentie van de Surinamers”. “Het is onzin te beweren dat een partij op ideologie is gebaseerd en een combinatie niet. Waarom kan het niet andersom zijn? En neem aan dat een partij ervoor kiest zich niet op een ideologie te baseren, maar pragmatisch slechts op enkele issues, mag die dan niet meedoen aan verkiezingen?” Para stelt dat de NDP zich zelf niet laat leiden door een ideologie. “De zelfamnestiewet heeft ook voor de twijfelaars bewezen dat niet ideologie, maar de particuliere belangen van haar leider, desnoods ten koste van slachtoffers, nabestaanden en het recht, leidend zijn voor de NDP”.

Naast aspecten rond Para ging in op onderwerpen zoals eerlijke versus oneerlijke verkiezingen, democratische versus ondemocratische processen binnen de verkiezingen, misbruik van het staatsapparaat om verkiezingen te kunnen winnen, de noodzakelijkheid van het herstel van de democratische rechtsstaat, de huidige rechtshandhaving in Suriname en de georganiseerde criminaliteit.

Para is van mening dat “voortzetting van dit bestuur funest is, gezien de bewezen, ernstige schade die zij heeft toegebracht aan de economie, de munt, de gezondheidszorg, het onderwijs, het milieu, de rechtshandhaving, het financieel systeem, de koopkracht, de integriteit van het openbaar bestuur, het milieu en de internationale statuur van Suriname”.

Parlementariër mevrouw Krishna Mathoera ging eveneens in op de politieke realiteit van dit moment. Aan de hand van vele voorbeelden ging ze in onderwerpen zoals de wijze waarop de Staat haar macht inzet wordt voor een kleine groep mensen, het slechte huidige bestuur, de disbalans in het huidige monetaire beleid en de crises in de gezondheidszorg en het onderwijs. Vanuit haar professionele achtergrond hekelde het beleid ten aanzien van de veiligheid van de burgers en het verzuim van de regering om maatregelen te nemen ter handhaving. Ook had ze forse kritiek op het feit dat de opbrengsten van de natuurlijke hulpbronnen van Suriname (visserij en hout) die niet ten goede komen van de samenleving en het “kopen van support” van het buitenland om geloofwaardigheid bij het volk te verhogen. De potentie van het land wordt verkwanseld door onverantwoordelijk en slecht bestuur.

Na hun lezing kregen beide sprekers vragen vanuit het publiek en ontspon zich een levendige en informatieve avond.

VHP Nederland