Santokhi ontvangt diaspora coalitie vertegenwoordigers

0
470

Wij zijn verantwoordelijk om de coalitie te leiden. Dat drijft ons dagelijks om datgene te doen wat we het volk hebben beloofd. Onze wederzijdse aanwezigheid geeft de verbondenheid aan tussen Suriname en Nederland. Na 1 jaar hebben wij een zodanig fundament gelegd om de samenwerking te herstellen.

Volledig, dus op economisch, cultureel en alle andere fronten zullen wij de relatie moeten uitdiepen, versterken en tillen naar het hoogste politiek niveau. Dit gaf de Chandrikapersad Santokhi aan tijdens een gesprek waarbij hij de Nederlandse vertegenwoordigers van de Surinaamse coalitiepartijen sprak.

Deze regering is geen populistische regering. Wij willen nog in dit termijn de crises oplossen. De druk neemt overal toe, echter is het mooi om te zien dat de diaspora nooit vergeten is te helpen. We zullen dit land redden en dat is mijn belofte.

Lachman Soedama, de voorzitter van VHP Nederland gaf aan verheugd te zijn met dit bezoek terwijl de PL Nederland boog op een vruchtbaar bezoek met positieve ontwikkelingen voor toekomst. NPS Nederland vond het een hele eer en keek uit naar de resultaten van dit bezoek terwijl. Dit bezoek is een hele eer. Veel info en concrete zaken die terugvloeien naar Suriname. Dit gaf Gilmar Macknack van de ABOP Nederland aan. Na 12 jaar hebben we een president hier die uit is op een vruchtbare samenwerking;

Laten wij alvast goed definiëren wat wij willen. Wij willen zakendoen met Nederland. We willen handelsbetrekkingen verdiepen. Laten we samen kijken hoe wij het best gebruik kunnen maken van de sterke kanten van Nederland. De Nederlandse stem in diverse internationale organen die zaken bepleiten die Suriname direct of indirect raken zouden wij ook voor on moeten winnen.

Soms lijkt het alsof de moederpartij de satelliet partijen in Nederland is vergeten. Dat is absoluut niet zo. De crisis eist tij en ontij veel aandacht waardoor samenkomen en samen optrekken misschien nu niet overal zichtbaar is. We zijn nu echter in de tweede fase van ons herstelplan. Het is ons gelukt om binnen een jaar de economie op rails te krijgen. Dit herstel is op eigen kracht bewerkstelligd. Nu komen er financiële injecties voor de komende 3 jaar van organisaties als o.a. de IDB, het IMF en de Wereldbank.

De druk op de samenleving is zwaar en voelbaar. Maar er is vertrouwen dat het goedkomt. Nu kunnen wij onze eigen durf, moed en leiderschap tonen. De President gaf verder aan dat de regering bewust er niet voor heeft gekozen om een populistisch beleid te voeren. ¨Dat doen we niet. Op basis van verantwoordelijkheid gaan we ervoor zorgen dat wij bijvoorbeeld nog deze maand overeenstemming bereiken met de vakbonden¨. Nog voor de school begint. Un sabi tak a de fanowdu.

De druk op familie in Nederland is extra groot. De diaspora is nooit vergeten te helpen. Laat ons nu structuur geven aan onze verbondenheid. We zijn er om een inhaalslag te maken. We gaan naar de volgende versnelling en de volgende fase. Wij zullen onze partijen moeten versterken. Sommige Oppositie partijen zien dat de zwaarste strijd is gestreden en nu komt men aan dansen om de macht weer te nemen. Dat mogen wij nimmer toestaan.

Wat kunnen we doen om de verstandhouding tussen diaspora en Surinaamse gemeenschap verbeteren. Barrières van welke aard ook moeten wij wegnemen. Bekendmakingen hieromtrent komen eraan. Een ander speerpunt is lokaal content. Voorkeur aan Surinaamse bedrijven bij de offshore Oil and Gas werkzaamheden. Hierbij horen ook de Surinaamse bedrijven in diaspora. De President deed het voorstel om in Nederland een diaspora Oil and Gas instituut op te zetten.

De betrokkenheid van de diaspora is ook te merken aan het volume van pakketten dat naar Suriname gaat. Bedragen die men moet betalen voor geschenkzendingen zijn bij deze meeting ter sprake gekomen en zullen bespreekbaar worden gemaakt. Suriname moet steeds duidelijker aangeven op welke fronten een bijdrage nodig is. Een ander voorstel is dat wij bijvoorbeeld afspraken zouden moeten maken dat jongeren hier in Nederland kunnen afstuderen op Surinaamse beleidsmatige vraagstukken. We zouden alles er aan moeten doen om onze relatie te verdiepen.Website | Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter #suriname #vhp #orangemovement #RedSuriname #diaspora #chansantokhi