Reactie VHP Nederland op protestactie: ‘Weg met Chan’

0
501

Een groep activisten in Nederland, heeft haar pijlen gericht op president Chan Santokhi van de
Republiek Suriname, door een aangekondigde protestactie op donderdag 24 februari a.s. voor het Paleis
Noordeinde te Den Haag. De protestgroep die de leuze “Weg met Chan” hanteert zal zich vervolgens
begeven naar de Surinaamse Ambassade om daar het protest voort te zetten.


Het schijnt een herhaling te worden van de commotie rond de protesten gedurende het bezoek van
president Santokhi vorig jaar september aan Nederland, welke toen wat stof heeft doen opwaaien. Er
zijn toen afschuwelijke beelden rondgegaan die allesbehalve vreedzaam waren. Het protest ging
gepaard met gescheld, racistische uitspraken en dreigementen. Voornoemde bewoordingen zijn te
kwalificeren als belediging en hebben niets van doen met protest of politiek debat.


Het gaat ons niet verbazen dat de president bij het aangekondigde protest van 24 februari opnieuw
racistisch zal worden bejegend, uitgescholden of zelfs bedreigd. Zulks wangedrag acht VHP Nederland
ontoelaatbaar en doet derhalve het dringende verzoek aan de Nederlandse overheid dat zij de president
van de Republiek Suriname bij dit protest in bescherming neemt. VHP Nederland rekent erop dat indien
er overtredingen worden begaan door de protestgroep, de justitiële autoriteiten onmiddellijk ingrijpen.


Tevens wil VHP Nederland benadrukken dat we de financiële malaise in Suriname, president Chan
Santokhi, niet kunnen aanrekenen. De huidige regering heeft bij haar aantreden een failliete en lege
staatskas aangetroffen en voert nu een beleid om deze weer aan te vullen. Het land zal na het bereiken
van financieel-economische stabiliteit, stapsgewijs weer worden opgebouwd en dat vergt tijd en geduld.


Als het gaat om de protesten tegen degenen die verantwoordelijk zijn voor het leed, zoals de hoge
prijzen en slechte sociale voorzieningen, zou de protesterende groep zich moeten richten tot de
voorgaande regeringsleiders die in 10 jaar tijd, Suriname de afgrond hebben geduwd middels financieel
wanbeleid en corruptief handelen. Chan Santokhi, had na zijn aantreden als president aangekondigd de
corruptie te zullen aanpakken. Hij heeft de daad bij het woord gevoegd. De regering heeft de
vermoedelijke corruptiegevallen doorgeleid naar het Openbaar Ministerie voor een grondig onderzoek.
Het is nu zover dat enkele van de boosdoeners door de rechterlijke macht zijn gevonnist.


Laat het duidelijk zijn dat VHP Nederland, het grondrecht van elke burger erkent om vreedzaam te
mogen demonstreren, dat is het fundament voor een gezonde democratie. Echter, VHP Nederland
verwerpt elke vorm van scheldkanonnades, racistische en etnische uitlatingen. VHP Nederland staat
voor verbroedering en saamhorigheid en niet voor polarisatie van de samenleving.


Dialoog en samen ontwikkelen van Suriname staan bij ons centraal, daarom reiken we de hand uit naar
eenieder die ook hetzelfde wil bereiken. VHP Nederland staat voor eenheid in verscheidenheid. We
moeten allemaal de handen ineenslaan om een betere toekomst te maken voor de mensen in diaspora
en Suriname. Laten we erover praten en de wereld tonen dat Suriname een land is van alle Surinamers,
ongeacht geloofsovertuiging, etniciteit, politieke kleur, geslacht of taal. We zijn begiftigd met verstand
en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.


VHP Nederland MediacommissieWebsite | Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter #suriname #vhp #orangemovement #RedSuriname #diaspora #chansantokhi