Reactie op: Seksueel molest

0
438

De hoofdredactie van DWT, heeft in haar redactioneel artikel d.d. 21 april, commentaar gegeven op de
trage aanpak van een vermoedelijke seksueel molest, gepleegd door de algemeen directeur van de
Hakrinbank. Het verbaast ons ten zeerste dat de hoofdredactie van De Ware Tijd, de VHP en de
president van de Republiek Suriname, met de haren erbij heeft gesleept in deze onsmakelijke zaak.


De VHP is een partij van wet en recht, derhalve erkent zij dat elke vorm van molest dan wel
grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer onacceptabel is. De VHP fractie heeft geen standpunt
ingenomen in deze kwestie omdat deze zaak al geruime tijd ligt bij het Openbaar ministerie. Elke
inmenging inzake de opsporing en de vervolging en in zaken bij de rechter aanhangig, is verboden. De
VHP laat in haar politiek leiden door staatkundige beginselen, dus ze houdt zich aan de grondwet.


Het Openbaar ministerie en de rechterlijke macht zijn belast met strafzaken en zij bepalen wanneer een
zaak moet voorgaan en niet de uitvoerende macht of de wetgevende macht. Van president Santokhi, is
bekend dat hij een man is van recht en wet en dat hij zich altijd op het standpunt stelt dat de
uitvoerende macht nimmer mag zitten op de stoel van de rechterlijke macht. Vermeldenswaard is dat 3
DNA leden van de VHP te weten, Henk Aviankoi, Rajendre Debie en Cheryl Dijksteel, uit eigen beweging
op de lijst van een openbrief getekend hebben, die op 9 april gestuurd is naar de PG.


Het is onacceptabel dat de hoofdredactie van de DWT, ongefundeerd de VHP en de president van
Republiek Suriname, op een negatieve manier heeft bejegend. Dit is helemaal uit den boze. We
betreuren het ten zeerste dat de hoofdredactie van DWT getracht heeft, middels een misleidend artikel
het volk op het verkeerde been te zetten. Wat DWT hiermee wil bereiken laten we het over aan de
hoofdredactie van DWT.

VHPWebsite | Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter #suriname #vhp #orangemovement #RedSuriname #diaspora #chansantokhi