Project: ‘Laat je hart spreken’

0
192

‘Laat je hart spreken’ is een project van VHP Nederland en heeft als doel de moederpartij in Suriname, de VHP, zo optimaal mogelijk te ondersteunen. Hierbij valt te denken aan steun in onder andere de volgende vormen: geldelijke hulp, zending van kleding, schoolmateriaal, materiaal voor ouderen, meubels en andere goederen.

Vanaf 20 april 2019 zet VHP Nederland zich actief in via het project ‘Laat je hart spreken’. De VHP kernen Amsterdam, Utrecht, Flevoland, Rotterdam, Den Haag en kern Zaanstreek en Waterland hebben elk een district in Suriname ter adoptie aangenomen. Alle kernen zullen via het project ‘Laat je hart spreken’ hun district zo goed als mogelijk voorzien van de nodige ondersteuning.

Kern Rotterdam zet zich in voor Nickerie. Op 22 oktober 2019 heeft VHP Rijnmond o.l.v. ondervoorzitter Jay Pahladsingh voor het district Nickerie de volgende goederen opgehaald: 17 complete computers en 8 PC’s, 5 dozen met boeken bestemd voor kinderen, speelgoederen, rollators, rolstoelen en Pampers voor hulpbehoevenden.

VHP Rijnmond hoopt met deze goederen bij te kunnen dragen aan een menswaardiger bestaan van senioren en armen en aan de toekomstverwachting van de kinderen die onder de armoedegrens leven.

VHP Rijnmond bedankt een ieder voor het doneren van al deze goederen!Website | Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter #suriname #vhp #orangemovement #RedSuriname #diaspora #chansantokhi