Project: ‘Laat je hart spreken’

0
920

‘Laat je hart spreken’ is een project van VHP Nederland en heeft als doel de moederpartij in Suriname, de VHP, zo optimaal mogelijk te ondersteunen. Hierbij valt te denken aan steun in onder andere de volgende vormen: geldelijke hulp, zending van kleding, schoolmateriaal, materiaal voor ouderen, meubels en andere goederen.

Vanaf 20 april 2019 zet VHP Nederland zich actief in via het project ‘Laat je hart spreken’. De VHP kernen Amsterdam, Utrecht, Flevoland, Rotterdam, Den Haag en kern Zaanstreek en Waterland hebben elk een district in Suriname ter adoptie aangenomen. Alle kernen zullen via het project ‘Laat je hart spreken’ hun district zo goed als mogelijk voorzien van de nodige ondersteuning.

Op 23 juli 2019 heeft VHP Rijnmond o.l.v. ondervoorzitter Jay Pahladsingh een fundraisings-project geïnitieerd. Er waren meer dan 500 bezoekers die hun bijdrage hebben geleverd en het tot een geslaagde evenement hebben gemaakt.

Mw. Sabita Sewbaransingh- Mahabier, eigenaresse en Directrice van de Lotus Group Suriname en NL, heeft 500 schoolpakketten geschonken voor de kansarme kinderen van ’t district Nickerie. Ook mede het feit dat wijlen haar vader Dhr. Ramlal Ramdas Mahabier, VHP parlementariër en DNA- lid, altijd actief is geweest in het rijstdistrict en altijd de gemeenschap heeft gediend. Voorzitter Chan Santokhi sprak de hoop uit dat meerdere harten zullen spreken en bedankte een ieder voor deze gulle gebaar.

VHP Nederland bedankt een ieder voor zijn/haar bijdrage aan deze fundraisings-project !

 Website | Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter #suriname #vhp #orangemovement #RedSuriname #diaspora #chansantokhi