President Santokhi: “Uitbetaling salarissen september wordt probleem”

0
1309

De regering zal ook eind deze maand problemen krijgen met de salarissen. Dit gaf president Chan Santokhi te kennen in het parlement. Met diverse maatregelen probeert de regering te besparen en ook bronnen aan te boren, die niet zullen doorwerken in de portemonnee van de burger. Deze bronnen zijn al geïdentificeerd en liggen onder andere in de goud-, concessie- en houtsector.

De regering is eveneens gestart met het voeren van bilaterale gesprekken met bevriende naties om ook daar de nodige ondersteuning te krijgen. Santokhi gaf verder aan dat ondanks de ernstige crisis de regering in staat is om op korte termijn drie prioriteitsgebieden te identificeren te weten COVID-19-, financiële- en armoedebeheersing.

Onderzoek

De president zei verder dat een presidentiële commissie aan het onderzoeken is waar de goederen van de staat naartoe zijn gegaan. Dat is tevens ook de reden waarom een lid van het Openbaar Ministerie (OM) zitting heeft in de commissie om zaken direct te brengen naar het OM. Ook is een presidentiële commissie bezig om het onregelmatig aantrekken van personeel te onderzoeken. Er wordt gewacht op de aanbevelingen.

Santokhi benadrukte dat de commissie onbezoldigd werkt. “Wat niet conform wet en recht is gegaan, zal aangepakt worden,” benadrukte hij. Aan de procureur-generaal is gevraagd om binnen het OM een speciaal bureau op te zetten en een aanklager aan te wijzen om de corruptie in het land aan te pakken.

Kabinetstoelage

Met betrekking tot het stopzetten van de 50 procent kabinetstoelage gaf het staatshoofd aan dat met personen die door de maatregelen in problemen zijn geraakt, gesproken zal worden. De leiding van het land kan het echter niet accepteren dat er duizenden mensen thuiszitten en een toelage toucheren en daarop ook nog twee tot drie telefoons van de staat hebben waarmee ze gratis kunnen bellen.

Santokhi benadrukte dat de staat gaat bezuinigen. De Sociaal Economische Raad (SER) wordt op 7 september geïnstalleerd en het pakket aan maatregelen zal worden overhandigd aan de SER. Met de inzichten van de SER zal het volledig gefinaliseerde pakket aan maatregelen worden overhandigd aan De Nationale Assemblee. Het streven is dat dit op de dag van de jaarrede, op 29 september, plaatsvindt.

Vishmohanie ThomasWebsite | Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter #suriname #vhp #orangemovement #RedSuriname #diaspora #chansantokhi