President, de kwaliteit van samenleven wordt bepaald door waarden en normen

0
238

President, heeft u enig idee in wat voor land u woont? In Suriname feliciteren wij als er iemand in je nabijheid jarig is, bij overlijden condoleren wij, bij een heuglijk feit van bijvoorbeeld slagen bij examen feliciteren wij, bij de nederlaag in verband met de verkiezingen feliciteren wij ook de winnaars. Het zijn de ongeschreven gedragsregels.

Een dag na de gehouden verkiezingen van 25 mei jongstleden werd het meteen duidelijk wie de winnaar was. De VHP is overduidelijk de winnaar.

Indien het overduidelijk is wie de winnaar is, is het goed fatsoen en bestendig gebruik in de wereld, dat de winnaar publiekelijk gefeliciteerd wordt door de overige deelnemers van de verkiezingen. Indien de zittende regering de verliezer is, geldt dit fatsoen en bestendig gebruik ook voor de zittende regering. Wij hebben niet van alle partijen kunnen achterhalen of zij dat wel of niet gedaan hebben. Wat iedereen wel zeker weet, is dat u als zittende president de winnaar nog steeds niet publiekelijk gefeliciteerd heeft.

Integendeel, u als zittende president trok de voorlopige verkiezingsuitslag in twijfel. Na de verkiezing vroeg u zich af of een cijfer 6 niet tot cijfer 9 gemaakt zou kunnen zijn. U kondigde een protest aan en wilde een hertelling. Publieke felicitatie betekent publieke erkenning van verlies en precies deze erkenning heeft u uitgesteld. Het was duidelijk dat na welke correctie dan ook, de winnaar niet zou veranderen. Zou men de VHP als winnaar veranderd willen hebben, dan zouden vele duizenden stemmen verkeerd geteld moeten zijn, iets wat ondenkbaar is. Dit alles duidt erop dat u uw verlies niet wilde erkennen.

Het feit dat u aanhaalt dat u wacht op de officiële bevestiging van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), alvorens u tot felicitaties overgaat, dient daarom als flauwekul van de hoogste orde bestempeld te worden. De officiële bevestiging van het OKB is het moment waarop u het proces in gang zet om de macht over te dragen. Dat is niet het moment om te feliciteren, want dat moment dient zich aan op het moment dat het overduidelijk is wie de winnaar is. Een dag na de verkiezing was het al duidelijk wie de winnaar was (herhaling).

De naïevelingen en de moraalridders zijn in een hoerastemming, nadat zij gehoord hebben dat u op de officiële bevestiging van het OKB wacht, om uw verlies te erkennen en dus over te gaan tot felicitaties. Het gevaar van dit gedrag van u wordt daarbij helemaal over het hoofd gezien, alsof men verblind raakt door uitspraken van u. Hoe apathisch kan men zijn.

Dit gedrag van u als president zou een precedent kunnen scheppen, want bij de verkiezing van 2025 zou Chan Santokhi, in de lijn van uw gedrag, ditzelfde gedrag kunnen etaleren. Dit is niet wat wij moeten willen, indien wij de status van goed fatsoen willen bewaren als natie. Dit druist ook in tegen het internationaal gebruik en daarmee worden wij als natie internationaal te kijk gezet. Dat is moreel ethisch zeer verwerpelijk. Reden waarom wij dit gedrag van u absoluut afkeuren.

President! Goed fatsoen is iets wat wij elkaar niet kunnen bijbrengen. U heeft het, of u heeft het niet.

Sunil Sookhlall & Kries MahabierWebsite | Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter #suriname #vhp #orangemovement #RedSuriname #diaspora #chansantokhi