Oppositie wil interpellatie over olievondst en mogelijke verkoop 20% participatie

0
195

De oppositiepartijen roepen de regering op om het volk volledige openheid van zaken te geven rondom de olievondst. De VHP, NPS, ABOP en PL hebben daarvoor een interpellatievoorstel ingediend in de Nationale Assemblee (DNA). Zij constateren dat de informatieverschaffing door de regering zeer gebrekkig is. Er is veel ruis rondom de gevonden hoeveelheden en de volgende stappen van de regering. Zij maken zich daarom bezorgd over de juiste besteding van de inkomsten.

Met name speelt de kwestie over het recht van Suriname om tot 20% te participeren in de exploitatiefase. De oppositie maakt zich zorgen over geluiden dat (een deel van) dit recht nu reeds verkocht zou kunnen worden. Er is zorg dat een dergelijk besluit ons land grote schade zal berokkenen. Met name het feit dat (1) de waarde van de Maka Central-1 put op dit moment niet bekend is gemaakt, en (2) er nog een aantal nieuwe putten in voorbereiding zijn.

Daarbij wordt opgemerkt dat het bedrag van 5 miljard dat Total aan Apache heeft betaald, een hoeveelheid olie betreft dat overeenkomt met “slechts” de eerste 150 miljoen barrels. Voor elke additionele barrel dient Total extra te betalen hetgeen in de vele miljarden zal lopen. 

Gezien haar reputatie van financieel wanbeleid acht de oppositie de kans groot dat de regering de verleiding niet zal kunnen weerstaan om snel te “cashen”. In dat kader verwijst zij ook naar de poging van de toenmalige regering Wijdenbosch om Staatsolie voor het luttele bedrag van 60 miljoen USD te verkopen. Dit terwijl het bedrijf heden een winst maakt van 185 miljoen USD per jaar.

De olievondst materialiseert de langverwachte de hoop voor een beter Suriname. Met kundig bestuur zal ons land zich na 2025 kunnen scharen in het rijtje van ontwikkelde naties. 

VHP, NPS, ABOP en PLWebsite | Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter #suriname #vhp #orangemovement #RedSuriname #diaspora #chansantokhi