OKB protesteert tegen resolutie president; in strijd met wet

0
311
President Desi Bouterse heeft bij resolutie een aantal maatregelen bekendgemaakt dat geldt bij de verkiezing van maandag. Hierin is ook opgenomen dat de voorzitter van het stembureau in het kader van Covid-19 het tellen van de uitgebrachte stemmen kan schorsen. Deze bepaling heeft voor veel onrust gezorgd bij diverse politieke partijen. De voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), Jennifer van Dijk-Silos, om een reactie gevraagd, zegt aan Starnieuws dat de resolutie van de president, die op 15 mei is geslagen, in strijd is met de Kiesregeling en andere wettelijke bepalingen. Het OKB protesteert hiertegen en doet een beroep op de president deze bepaling van de resolutie in te trekken. 
De OKB-voorzitter merkt op dat in artikel 106 van de Kiesregeling staat dat bij wanorde in het stemlokaal, waarbij de voortgang van de stemming onmogelijk is, deze geschorst wordt en weer aanvangt nadat de orde hersteld is. Als dat niet het geval is wordt de stemming de volgende dag hervat. “Dit artikel geeft limitatief aan wanneer de voorzitter van een stembureau kan beslissen tot schorsing en Covid is niet één van de gevallen. En Covid leidt niet tot wanorde. Dus men kan geen verwijzing naar Covid maken”, stelt Van Dijk-Silos.
Deze resolutie probeert volgens de OKB-voorzitter “de Kiesregeling te wijzigen op een onrechtmatige manier. De Kiesregeling kan alleen maar bij wet gewijzigd worden”. De Uitzonderingswet gebaseerd op Covid noemt de Kiesregeling helemaal niet. “Deze resolutie is in strijd met de wet. Het is in strijd met de Covid-wet, de Uitzonderingswet en het is in strijd met de Kieswet. Deze bepaling in de resolutie is van nul en generlei waarde. Het heeft juridisch geen waarde”, betoogt de OKB-voorzitter die rechtsgeleerde is. Zij roept de president op om deze resolutie te heroverwegen.
“Het is niet goed voor de verkiezingen dat er regels worden gemaakt die in strijd zijn met de Kiesregeling. Artikel 106 is zeer beperkt. Het gaat alleen maar over wanorde waardoor de stemming niet door kan gaan en de bevoegdheid van de voorzitter om dan te schorsen totdat de orde hersteld is”, benadrukt de OKB-voorzitter. De Uitzonderingswet die onlangs gemaakt is, heeft niets gezegd over de Kiesregeling. Op basis van die wet kan er geen resolutie komen om de Kiesregeling opzij te schuiven, meent Van Dijk-Silos. De resolutie is in strijd met de rechtsorde omdat het een zeer lage wetgevingsproduct is. “Het kan onmogelijk zo zijn dat de Kiesregeling, waarvoor bepaald is in de grondwet dat die bij wet gewijzigd wordt, gewijzigd wordt bij resolutie van de president van de Republiek Suriname”.  Deze bepaling is niet van waarde, concludeert de OKB-voorzitter.

U kunt de presidentiële resolutie die ook naar OKB is gestuurd, hier downloaden. 


Website | Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter #suriname #vhp #orangemovement #RedSuriname #diaspora #chansantokhi