NDP stonfutu Astrid Belliot ondersteunt de VHP

0
262

Mevrouw Astrid Belliot van de NDP zegt dat de ideologie en idealen van de NDP nauwelijks meer te herkennen zijn, daarom gaat ze nu de Orange Movement ondersteunen. 

Mevrouw Astrid Belliot: “Als een van de ‘stonfutu’s” van de Nationale Democratie Partij(NDP) laat het mij geen keus, gegeven het volksonvriendelijk beleid, gevoerd in de achter ons liggende jaren, het besluit te nemen de partij gedag te zeggen. De ideologie en de idealen, op basis waarvan  op onbaatzuchtige wijze ondersteuning werd gegeven aan de NDP, zijn nauwelijks meer te herkennen. 

Op verschillende momenten is op zeer kritische wijze hierover gewag gemaakt, in de hoop dat men zou inzien, dat het pad welke men opging niet eentje was welke dit land en zijn inwoners ten goede zou komen. Het is bijzonder pijnlijk te moeten ervaren dat het gros van samenleving letterlijk tot de bedelstaf is gedegradeerd. Dit, gegeven het funeste financieel- economische beleid. 

Gebleken is dat de huidige regeerders absoluut niet in staat zijn dit land te kunnen leiden. Om te voorkomen dat het herstel onoverkomelijk is, moet hier drastisch verandering c.q. verbetering in worden gebracht. 

Na goed overleg met mijn familie, vrienden maar ook  kennissen, die eveneens door mijn overtuigingskracht, ook voor voren genoemde partij, de NDP, hadden gestemd, is het besluit genomen om thans de VHP, de Orange Movement, onder leiding van Chan Santokhi, te ondersteunen.                               

Makakandra w’o set én kon”.  Aldus mevrouw Astrid Belliot. 

VHPWebsite | Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter #suriname #vhp #orangemovement #RedSuriname #diaspora #chansantokhi