Lezing in het teken van 45 jaar staatkundige onafhankelijkheid van de Republiek Suriname

0
872

Thema: “De toekomst van de relatie tussen Nederland en Suriname mede

               gezien in het licht van het verleden”

VHP Nederland memoreert jaarlijks de geboortedag van de gewezen VHP voorzitter wijlen mr. Jagernath Lachmon. Zijn gedachtegoed en verbroedering van het volk van Suriname leven in alle Surinamers voort. Met u staan wij jaarlijks stil op deze memorabele dag en wij zijn zeer verheugd dat professor dr. Jan Pronk, bereid is gevonden om als keynote spreker een middaglezing te houden over  de toekomst van de relatie tussen Nederland en Suriname mede gezien in het licht van het verleden.   

Deze zevende Jagernath Lachmon lezing staat in het teken van 45 jaar staatkundige onafhankelijkheid van de Republiek Suriname. 

De soevereine staat Suriname blaast op 25 november 2020 45 kaarsjes uit. Jong, maar niet bespaard gebleven van drama. De coups van 1980 en 1990 zijn daar maar enkele van. Veel vingers wezen en wijzen nog steeds richting Nederland als oud-moederland. “Nederland heeft een dikke vinger gehad in de coup en wilde de ontwikkeling van Suriname bepalen”, is een veelgehoorde kreet. Jan Pronk, ex-minister van Ontwikkelingssamenwerking in Nederland (1973-1978/1989-1998), heeft in zijn onlangs verschenen boek ‘Suriname: Van wingewest tot natiestaat‘ zijn visie op de ontwikkelingen in de afgelopen 45 jaren uiteengezet.

Pronk is in zijn boek voorstander van verontschuldigingen en herstelbetalingen door de door de Nederlandse staat aan Suriname in verband met het slavernijverleden. De  ontwikkelingshulp was daarvoor geen substituut. De hulp die Suriname werd geboden was heel hoog. Per hoofd van de bevolking had geen enkel land in land in de wereld zoveel hulp ontvangen. “We waren ons in 1975 bewust van onze de schuld als voormalige kolonisator. In dat opzicht kan de toegezegde hulp worden gezien als een vorm van herstelbetaling. Echter, het leed dat de bevolking van Suriname is toegebracht ten tijde van de verovering van het

gebied, toen de oorspronkelijke bevolking werd gedecimeerd. En vervolgens in de koloniale periode, ten tijde van de slavernij en daarna in de jaren na 1863 toen mensen uit India en Java werden aangetrokken om onder erbarmelijke omstandigheden te werken, dat leed is veel en veel groter. Dat kan niet gemakkelijk met geld worden gecompenseerd”, vindt Pronk.

De Jagernath Lachmon Lezing wordt georganiseerd door VHP Nederland en is ingesteld om het gedachtegoed van mr. Lachmon te eren en te waarborgen voor de huidige en toekomstige generaties. De waarde van Lachmon’s rol en betekenis voor Suriname en de Surinaamse samenleving is ongekend groot en heeft invloed op de wijze waarop er over Suriname wordt gedacht. Dit moment willen wij ook gebruiken om de onderlinge banden in de Surinaamse gemeenschap in Nederland te verstevigen.

Programma

13:00 uur: Inloop

13:30 uur: Welkomstwoord door drs. Soerin Mahesh, voorzitter Wetenschappelijk Bureau VHP Nederland

13:35 uur: Toelichting op het programma door dagvoorzitter mr. Rajen Budhu Lall

13:40 uur: Inleiding door professor dr. Jan Pronk: “Na de maanden die het jaar afsluiten, beginnen andere die gehoor zullen geven aan de roep om iets nieuws”.

14:25 uur: Reflectie op de inleiding door drs. Rita Rahman

14:45 uur: Vragenronde

15:50 uur: Pauze

16:00 uur Video toespraak door Zijne Excellentie Chandrikapersad Santokhi, president van de Republiek Suriname 

16:20 uur: Paneldiscussie met het publiek o.l.v. de dagvoorzitter

Panelleden:

Mr. dr. Hugo Fernandes Mendes

Professor dr. Ruben Gowricharn

Drs. Martin Winter 

17:10 uur: Samenvatting en conclusies door de dagvoorzitter

17:20 uur: Slotwoord door mr. dr. Lachman Soedamah, voorzitter VHP Nederland

17:25 uur: Informeel en netwerken

18:00 uur: Sluiting

Datum:        Zondag 11 oktober 2020

Tijd:             13.00 uur – 18.00 uur

Locatie:       CEC Café

Adres:         Bijlmerdreef 1289, 1103 TV Amsterdam                        

In verband met de huidige COVID-19 crisis, zijn wij helaas verplicht om een maximaal aantal plaatsen te hanteren op 1,5 m. afstand. Aanmelden via vhp.nederland@gmail.com is  daarom verplicht, vol is vol! De lezing is ook live te volgen via de FB-pagina van VHP Nederland! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met drs. Roy Ashruf (06-54647361)

 Website | Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter #suriname #vhp #orangemovement #RedSuriname #diaspora #chansantokhi