Launch van het boek Chan

0
301

Dit heuglijke feit vond plaats op woensdagavond 8 januari ten overstaan van familie, vrienden, oud collega’s, partijgenoten en gewezen hoogwaardigheidsbekleders aan de Rooslaan no 2 te Lelydorp. Het was een bijzondere avond met goede en gezellige sfeer.

Elke gast mocht uit handen van de heer Chan Santokhi, een gesigneerd exemplaar van het boek in ontvangst nemen. Diverse sprekers, waaronder ex-president Ronald Venetiaan van de Republiek Suriname en ex- vice president Ramdien Sardjoe, hebben in hun toespraak de geweldige staat van dienst en het karakter van Chan Santokhi gememoreerd.

Ex- president Ronald Venetiaan: “Chan Santokhi, heeft ervaring met het werk, voor wat betreft het bestuurlijke in het land, voor wat betreft executieve sector. Hij heeft als ambtenaar, in het bijzonder als politieambtenaar niet alleen ruime ervaring opgedaan maar ook ruime prestaties geleverd. Hij heeft als minister het werk leren kennen en wat dat betreft is het zo dat hij zeer voorbereid geacht mag worden voor functie of ambt mag volgen. Volgens gewezen president Ronald Venetiaan is Chan Santokhi, wel goed voorbereid, u mag het weten wat mij persoonlijk betreft, het wordt nu de tijd dat een VHP’er de leidende post in de regering overneemt, doelende op Chan Santokhi. https://youtu.be/FZcJOJWZMXk

Ex- vice president Ramdien Sardjoe, gaf te kennen dat tijdens de te vormen Nieuw-Front regering, de VHP het ministerie van Justitie en Politie toegewezen kreeg en nadat Chan Santokhi was aangewezen als minister, was daar het moment dat Chan in de politieke arena kwam. Daarvoor was Chan Santokhi in geen enkele structuur van de partij en ook niet in het hoofdbestuur. Maar Chan kwam en binnen een periode van 6 jaar was hij voorzitter van de VHP, hij kwam van buiten en nam de hele zaak over.

Ex- VHP voorzitter Ram Sardjoe, gaf voorts aan trots te zijn dat de VHP nu een voorzitter heeft als Santokhi, die strijdlustig en capabel is maar bovenal de pijlers van de VHP in stand houdt. De pijlers van VHP zijn: de onafhankelijke rechtsspraak, de parlementaire democratie en het beleidsprincipe van verbroederingspolitiek. U kunt niet over de VHP praten zonder verbroederingspolitiek.

Chan Santokhi over zijn levenservaring. Hij zegt dat het niet makkelijk is over jezelf te praten maar dat hij liever praat over wat hij voor ons land kan doen? Wat kan hij voor zijn landgenoten bereiken? Wat moet er gebeuren om Suriname te redden? Hoe kan Chan Suriname weer tot bloei brengen? Hoe kan hij iedereen een gelijke kans geven voor een goede toekomst. Toch heeft hij meegewerkt om zich te laten interviewen omdat hij ook ondervonden heeft dat je als politieke leider een stukje bezit bent geworden van de gemeenschap.

Hij is door het lot geroepen tot een publieke taak en daarmee ook publiek bezit geworden. Kiezers willen niet alleen weten wat zijn visie en beleid is, ze willen ook weten, wíe is de persoon Chan? Wat drijft Chan? Wat zijn de normen en waarden van Chan? Wat heeft hij zoal gedaan? Er zijn 4 momenten geweest die tekenend zijn voor Chan Santokhi, namelijk: De strijd leveren om in aanmerking te komen voor een studiebeurs voor de NPA Apeldoorn; de beslissing om in de donkerste dagen van Suriname terug te keren en het land te dienen; de avond van de verschansing in de woning met zijn neven in de donkere dagen van de jaren 82, na een tip dat er een aanslag op hem was gepland; het besluit te nemen om voorzitter te worden van de VHP.

Chan Santokhi, feliciteerde het volk van Suriname met de vondst van de winbare oliereserves voor de kust van Suriname. Hij is kort ingegaan op de vondst van de olie. In 2019 vroeg de schrijver van het boek, wat gaat u doen als ze olie vinden? Toen gaf Chan als antwoord dat ze in 2019 geen olie vinden maar wel in 2020 en dat is nu gebeurd. Als ze in 2019 hadden gevonden zouden ze alles verpanden.

Wij moeten als volk waken over onze eigendommen. De olie behoort niet aan een politieke partij, de olie behoort niet aan een persoon maar aan het volk van Suriname. Er moet een professionele mineraalinstituut komen. Hij hoopt dat er na 25 mei 2020, een eerlijke regering komt, een goede regering komt, een integere regering komt die een goed beleid ontwikkelt omtrent de oliesector.Website | Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter #suriname #vhp #orangemovement #RedSuriname #diaspora #chansantokhi