Jagernath Lachmon Symposium 2021

0
261

Dit symposium vindt plaats onder auspiciën en verantwoordelijkheid van de VHP. In het streven van de wetenschappelijke instituten van de VHP in Nederland en Suriname om gezamenlijk activiteiten, binnen het raamwerk van hun taakstelling uit te voeren, organiseren de wetenschappelijke bureaus, het Jagernath Lachmon Symposium. Dit symposium vindt simultaan plaats in Suriname en Nederland en wordt als uniform geheel geregisseerd.

Het thema van het symposium is dit jaar:

Verkenningen van de contouren van de Surinaamse Natievorming; van Verbroederingspolitiek, Eenheid in verscheidenheid naar Bromtji Djari.

Jagernath Lachmon heeft zich gedurende zijn leven laten inspireren door verschillende personen en filosofieën. De filosofie van Mahatma Gandhi, de ideeën van Jnan Adhin, waaronder het idee van Eenheid in Verscheidenheid, de ideeën van de heer Frank Essed en zo nog meer.

Dit heeft geleid tot de verbroederingspolitiek die door dhr. Lachmon samen met de heer Jopie Pengel ervoor heeft gezorgd dat er rust was in de Surinaamse samenleving, voor, tijdens en na de onafhankelijkheid.

In deze relatieve situatie van rust heeft zich een evolutionair proces voltrokken, langs politieke, wetgevende en sociaal maatschappelijke lijnen, waarbij de diverse ideeën en filosofieën een impact hebben (gehad) op de natievorming van Suriname.

Anno 2021 is de vorming van de Surinaamse natie nog steeds in de fase van “werk in uitvoering”. Door stil te staan bij de contouren van de Surinaamse natievorming hopen wij middels dit symposium een collectief bewustzijn te stimuleren en verder uit te rollen waarbij de natievorming centraal staat.

Het doel van het symposium:

De wetenschappelijke instituten ambiëren een rol te vervullen inzake de herijking en heroriëntatie van het verbroederingsconcept zoals dat in Suriname is uitgevoerd sinds de zestiger jaren van de vorige eeuw. In dit verband wordt er een discussie georganiseerd aangaande verbroedering en verbroerderingspolitiek met als objectief:

  • Belichting van verbroederingspolitiek vanuit een historisch perspectief,
  • Evolutie van het concept van verbroedering de afgelopen 50 jaar,
  • Successen en mislukkingen en succesbepalende factoren omtrent verbroedering.

De voorzitter van de VHP,

Chandrikapersad SantokhiWebsite | Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter #suriname #vhp #orangemovement #RedSuriname #diaspora #chansantokhi