IN MEMORIAM Dr. Jules Sedney

0
387

 Erelid van de VHP

De VHP is aan de vooravond van de formele afronding van het uitstekende verkiezingsresultaat van de partij geconfronteerd met het treurige bericht over het heengaan van haar Ere-lid Jules Sedney. Suriname verliest hiermede een van de grote zonen van ons land, die Suriname in diverse hoedanigheden heeft gediend. Geboren op 28 september 1922 als tweede in een gezin van 7 kinderen met als ouders Marie Juliet Linger en Eugene Edwin Leonard Sedney, behaalde Jules  in 1940 zijn Mulo diploma. In 1942 slaagde Sedney voor het examen toelating tot de Douane dienst en werkte als douanier in Paramaribo en later als Belasting Deurwaarder in Nickerie. 

In 1948 ging hij voor verdere studie naar Nederland en slaagde een jaar later voor het Staatsexamen HBS-B. Aan de Universiteit van Amsterdam ging hij Economie studeren en rondde deze af in 1954,waarna hij in 1956 promoveerde tot Doctor inde Economische Wetenschappen op het Proefschrift “ Het werkgelegenheidsaspect van het Surinaamse Tienjarenplan”.

Terug in Suriname was Jules Sedney samen met mr. Rudolf Groenman aan de wieg van de oprichting van de Centrale Bank van Suriname in1957. Van 1958 tot 1963 was hij minister van Financiën in het kabinet-Emanuels, de periode van de grand coalition van de NPS en de VHP onder leiding van Johan Adolf Pengel en Jagernath Lachmon, waarin de basis van de Verbroederingspolitiek werd gelegd. En hier plantte Sedney in 1961 als minister ook het zaad voor de oprichting van de Universiteit van Suriname door te pleiten voor de instelling van een wetenschappelijk instituut ter bestudering en eventuele realisering van een op te richten wetenschappelijk instituut.

Jules Sedney sloot zich aan bij de uit de NPS getreden prominenten die in1967 de Progressieve Nationale Partij(PNP) oprichtten. In 1969 werd hij Minister-President in de door Lachmon geformeerde regering VHP-PNP-SRI. In deze periode zou hij aan het hoofd staan van een regering waarin voor het Suriname van toen enkele revolutionaire  besluiten werden genomen, zoals de verheffing van Holi(Phagwa) , Id ul Fitre en 1 mei(arbeidersdag) tot nationale feestdagen. Met name voor de eerste twee nationale dagen heeft Jules Sedney veel kritiek en soms zelfs hoon uit eigen gelederen moeten incasseren en pas in november 2008 mocht hij van zijn eigen land de onderscheiding “Groot Lint Gele Ster” in ontvangst nemen.

Bij de herdenking van 67 jaar VHP in 2016 ,waarbij het congres tot omvorming van de partij tot een multi-etnische partij plaatsvond, behoorde Jules Sedney niet alleen tot de eregasten van de partij, maar werd hem uit dank voor zijn wezenlijke bijdrage aan het uitbouwen van de Verbroederingspolitiek het Ere- lidmaatschap van de VHP aangeboden.

De VHP condoleert de nabestaanden en ook het Surinaamse volk met het verlies van deze grote zoon van Suriname.

Moge zijn ziel in vrede rusten.

Ch.Santokhi

Voorzitter van de VHPWebsite | Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter #suriname #vhp #orangemovement #RedSuriname #diaspora #chansantokhi