Hoefdraad zit vast

0
218

Neen nog niet in de gevangenis, maar juridisch en staatsrechtelijk zit hij vast. Het was te verwachten dat de NDP-fractie niet zou meewerken aan de in staat van beschuldiging stelling van minister Gillmore Hoefdraad van Financiën. Zoveel lef en eerlijkheid kun je ook niet verwachten van de NDP. Wat er niet in zit, krijg je er ook niet uit.

Tot nu toe hebben alleen de VHP en de SPA het lef getoond om een eigen minister voor het gerecht te slepen en met succes ook. In beide gevallen zijn de betreffende ministers veroordeeld en hebben zij in de gevangenis gezeten. Hier zie je ook wie wel bereid is de corruptie aan te pakken; in ieder geval niet de NDP.

De NDP verliest uit het oog dat het dom is om te vrezen voor het onvermijdelijke. Dat Hoefdraad vroeg of laat wel in staat van beschuldiging gesteld wordt, is onvermijdelijk. Het is maar een kwestie van tijd.

Wat zijn de kansen voor Hoefdraad?
Kansen om aan het strafrecht te ontkomen: nul komma nul. Hij kan het alleen uitstellen, maar niet voorkomen. Zie volgende alinea’s.

Dat hij niet voor de rechter wil verschijnen, is een gemiste kans voor hem. De rechtszaal is de plek waar de waarheid gezocht wordt. De rechtszaal is ook de plek voor een eerlijk proces. Daar heb je hoor en wederhoor, en men werkt met bewijzen. Tevens kan hij een onbeperkt aantal advocaten nemen die hem kunnen verdedigen. Jammer dat de NDP dit niet als een kans ziet, maar eerder als een bedreiging.

Wat gebeurt er indien Hoefdraad niet in staat van beschuldiging wordt gesteld?
Stel dat de totale NDP-fractie niet de echte waarheid wil weten, het volk de waarheid wil onthouden en tegen de in staat van beschuldiging stemt. In dat geval kan de procureur-generaal (pg) hem op dat moment dan niet voor de rechter brengen, hoewel de verdenking wel blijft. Indien de NDP de verkiezing verliest en een nieuwe coalitie aan de macht komt, kan de pg het nieuwe parlement weer vragen om Hoefdraad in staat van beschuldiging te stellen. Wordt hij dan wel in staat van beschuldiging gesteld, dan brengt de pg de zaak voor de rechter en krijgt Hoefdraad eindelijk een eerlijk proces.

Indien hij geen minister meer zal zijn, zal het nieuwe parlement hem dan nog in eerst in staat van beschuldiging moeten stellen, wil de pg hem voor de rechter brengen voor de feiten die hij als minister heeft gepleegd.

Voor feiten die hij in privé gepleegd zal hebben, is de medewerking van het parlement niet nodig. De pg kan hem dan zonder medewerking van het parlement, voor de rechter brengen.

Voorbeeld
Hoefdraad heeft een hypotheek van honderden duizenden US-dollars bij de Surinaamse Postspaarbank (SPSB). Deze hypotheek was genomen in 2016, voor de aankoop van zijn villa van US$ 650.000. Hij lost de hypotheek niet af, maar laat deze binnen zes maanden afboeken (wegpoetsen) door directeur Ginmardo Kromosoeto van de SPSB. In dat geval heeft hij die US$ 650.000 dan gestolen, maar als privépersoon, niet als minister.

Linksom of rechtsom, hij ontkomt er niet aan. Het is slechts een kwestie van tijd. Het is nu de vraag of de NDP de geschiedenis in wil gaan als de partij die er alles aan doet om vermoedelijke strafbare feiten goed te praten of als een integere partij die geen enkele schijn tegen zich wil hebben.

Nu het duidelijk is dat:
– Het slechts een kwestie van tijd is dat Hoefdraad voor het gerecht gesleept wordt;
– Het de NDP eerder een slecht imago geeft indien de NDP dit proces tegenwerkt;
– De NDP hiermee haar imago van boevenpartij versterkt of bevestigt,

is het dan niet dom, om te volharden dat Hoefdraad niet in staat van beschuldiging gesteld wordt? Dit doet ons denken aan de beroemde Siberische dichter Duško Radović, die zei: “Als iemand dom is, kan men hem dat niet eens bewijzen”.

Sunil Sookhlall & Kries MahabierWebsite | Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter #suriname #vhp #orangemovement #RedSuriname #diaspora #chansantokhi