Grootschalige corruptie in Saramacca

0
2141

Wij krijgen regelmatig documenten ter bespreking, maar wij kunnen niet altijd de authenticiteit (echtheid) ervan achterhalen. Dit keer was het wel raak. Wij hebben de echtheid van een document kunnen achterhalen, waaruit grootschalige corruptie blijkt. Het originele document (machtiging) kunt u hier inzien. De volgende analyse is op dit document gebaseerd.

Wat is er gebeurd?
Op 12 september 2019 besloot president Desi Bouterse een machtiging te verlenen aan minister Vidjai Chotkan van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C), om een bedrag van ongeveer 14,5 miljoen (SRD 14.557.701,16) ter beschikking te stellen aan S.L. Group N.V. & Transportbedrijven van het district Saramacca. Dit bedrag wordt door de minister van Financiën, Gilmore Hoefdraad, als het ware geleend bij S.L. Group en ter beschikking gesteld voor het uitvoeren van een project door S.L. Group.

Voor zulke bedragen dient er volgens de wet een openbare aanbesteding gehouden te worden. Via de procedure van openbare aanbesteding gaat de opdracht in de regel naar de laagste (goedkoopste) inschrijver en zo weet je als regering dat de laagste prijs betaald is (dus niet te veel betaald is). In dit geval is er geen openbare aanbesteding gehouden en de opdracht is onderhands gegund aan S.L. Group.

Het doel van de opdracht is het éénmalig ophalen, opschonen en uitdiepen en het handmatig onderhouden van diverse lozingen in Saramacca (zie het bewijs in de machtiging).

Als redenen voor het niet houden van een openbare inschrijving, worden in de machtiging aangegeven:
1. Wateroverlast vanwege achterstallig onderhoud van lozingen.
2. Ter verbetering van de afwatering dient er zo spoedig mogelijk begonnen te worden met het opschonen van de lozingen (er was haast geboden).
3. S.L. Group heeft aangegeven dat zij het project zullen voorfinancieren (zij voeren het werk uit op rekening en krijgen het geld later).

Wij willen u laten zien dat het drogredenen zijn geweest om het project onderhands te gunnen aan S.L. Group en dus af te wijken van de wettelijke procedures. Het project is begonnen in de grote droge tijd (augustus 2019). In de grote droge tijd is er geen wateroverlast, dus de grote haast waarover men het heeft, was niet nodig. Anders gezegd, het project had in de grote droge tijd geen spoedeisend karakter. Zij hebben gelogen.

Indien een aannemer aangeeft dat hij een project wil voorfinancieren (op rekening werken) is dat geen reden om af te wijken van de wettelijke procedures. Er had ook een openbare aanbesteding gehouden kunnen worden, met vermelding van de voorwaarde dat de aannemer het project op rekening zal moeten uitvoeren. Dan is het best mogelijk dat een andere aannemer het project veel goedkoper zou kunnen uitvoeren. Er was alle tijd om zo een procedure in te zetten.

Op de Facebookpagina van S.L. Group zien wij vermeld dat het ministerie van OWT EN C begin 2019 aan diverse aannemers gevraagd heeft of zij bereid waren op rekening te werken. Volgens S.L. Group was geen enkele aannemer daartoe bereid.

Een rondvraag van ons bij diverse aannemers in deze branche, heeft de informatie opgeleverd dat het niet bekend is aan welke aannemers het ministerie van OWT en C gevraagd heeft om een offerte uit te brengen. Om erachter te komen wie allemaal daartoe bereid is, stel je zo een vraag indirect via een openbare aanbesteding, of je stelt zo een vraag in het openbaar met openbare bekendmaking, zodat eenieder erop kan reageren. Dat is niet gebeurd.

Laten wij nou aannemen dat men niet liegt en dat men wel aan diverse aannemers gevraagd heeft om op rekening te werken en een offerte uit te brengen. Dan nog is dat geen reden voor overfacturering. In dit geval is het project onderhands gegund voor een bedrag dat vele malen duurder is, dan hetgeen gangbaar is.

Kosten graafmachine
Voor dit project zijn soms de langeboom graafmachines ingezet, maar soms ook de veel kleinere. Eerlijkheidshalve gaan wij voor de berekening uit van een graafmachine die tussen deze twee ligt, de Hitachi 230. Het project is bedoeld voor zes ressorten van Saramacca. Per ressort heeft gemiddeld een graafmachine gedurende acht uur per dag gewerkt. Het gangbare tarief voor een grote graafmachine als Hitachi 230 is SRD 350 per uur. Voor acht uren is dat SRD 2.800 per dag per ressort. Voor zes ressorten wordt dat 6 x SRD 2.800 = SRD 16.800 per dag. Per maand (24 werkdagen) is het SRD 403.200 voor zes ressorten tezamen.

Het éénmalig ophalen, opschonen en uitdiepen van de lozingen zijn begonnen in augustus 2019. Volgens bestek moesten deze werkzaamheden afgerond zijn in oktober 2019, dus binnen drie maanden. Voor drie maanden werk, is dat SRD 1.209.600. Na deze drie maanden, zou handmatig onderhoud verricht moeten worden tot en met december 2020.

Nu wij weten dat:
– Het totale project volgens gunning SRD 14.557.701 zal kosten.
– De werkzaamheden met de graafmachines gedurende augustus-oktober 2019 ongeveer SRD 1.209.600 gekost zullen hebben. Er rest dus nog SRD 13.348.101.
– De rest van de werkzaamheden uit handmatig onderhoud zal bestaan.

De conclusie is dat het restbedrag van 13.5 miljoen (SRD 13.348.101) dus besteed zal worden aan het handmatig onderhoud tot en met december 2020. Dat handmatig onderhoud bestaat uit het bespuiten van onkruid, eens in de zoveel tijd.

Na het ophalen van de trenzen, begint het onderhoud niet direct (het onkruid groeit niet zo snel na de eerste ophaal). Laten wij ervan uitgaan dat het onderhoud in januari 2020 begonnen is en over 12 maanden zal eindigen in december 2020. Dit komt erop neer dat het handmatig onderhoud SRD 1.112.341 per maand kost (13.348.101 gedeeld 12).

24 dagen werk per maand met een grote Hitachi graafmachine kost SRD 403.200. 24 dagen werk met een kleine Stihl motor-rugspuit kost SRD 1.112.341. Het werk met een kleine rugspuit kost meer dan een miljoen per maand, terwijl het werk met een grote graafmachine niet eens een half miljoen per maand kost. Ziet u de overfacturering hier?

Liever koopt iedereen een kleine motor-rugspuit, want het is twee keer beter betaald dan het werk met een grote Hitachi graafmachine. Nu ziet u dat de S.L. Group en de NDP een flinke ‘njang’ gemaakt hebben. Deze njang zal verdeeld zijn onder de NDP’ers. Bouterse en vicepresident Ashwin Adhin wisten ervan. Chotkan en alle andere ministers wisten ook ervan (zie het document, waaruit blijkt welke mensen ervan wisten).

S.L. Group is één van de grootste aannemers voor openbaar groen in Saramacca en is zeer nauw betrokken bij de NDP. S.L. Group is van de heer Jayant Lalbiharie, althans hij zwaait de scepter daar. Lalbiharie is DNA-kandidaat voor de NDP in Saramacca. In die hoedanigheid doet hij sponsoringen in Saramacca. Die sponsoringen zijn dus een sigaar uit eigen doos, de ontvangers hebben er eigenlijk zelf voor betaald. Mooi toch?

Lalbiharie probeert te misleiden en daagt eenieder uit om te bewijzen dat hij geld ontvangen heeft. Natuurlijk heeft hij nog geen geld ontvangen, dat kunnen wij ook opmaken uit de onderhandse gunning. Volgens de onderhandse gunning zou hij het werk juist op rekening uitvoeren en zou hij het geld later krijgen dan de datum van gunning. Het gaat erom dat hij vroeg of laat dit geld zal ontvangen en dat hij woekerbedragen heeft gevraagd voor de werkzaamheden. Daar gaat het om, overfacturering!

Sunil Sookhlall & Kries Mahabier

Bron: srherald.comWebsite | Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter #suriname #vhp #orangemovement #RedSuriname #diaspora #chansantokhi