Evaluatiedocument 2021 VHP Nederland

0
662

DE OLIFANT IN NEDERLAND IS KLAAR WAKKER!

Voor u ligt het jaarverslag van 2021. Ik wil het jaarverslag van VHP Nederland van 2021 vol trots onder uw aandacht brengen. 2021 was ook voor VHP Nederland een bijzonder jaar. De coronapandemie werkte door in zowel onze organisatie als in onze activiteiten. Zo moesten we in 2021 vele fysieke activiteiten uitstellen en afgelasten en of digitaal laten plaatsvinden.

De coronapandemie zorgde ook voor mooie initiatieven en kansen. Zo vonden meer dan voorheen, onlinebijeenkomsten plaats tussen VHP-ers in Suriname en Nederland.

VHP-ers in Suriname en Nederland wisselden van gedachten via Zoom en samen vergroten zij hun digitale basisvaardigheden.

In het afgelopen jaar hebben wij gemerkt dat de Regering Santokhi haar best doet en hard werkt. Het bezoek in September 2021 van voorzitter VHP tevens President van de Republiek Suriname, Santokhi met delegatie is enthousiast ontvangen en heeft de banden met Nederland weer hersteld. Er worden daadwerkelijk stappen gezet gericht op de ontwikkeling van Suriname. De vooruitzichten voor de komende jaren zien er veel belovend uit.

Over 3,5 jaren zijn er weer verkiezingen. Het is zaak overzicht te houden en scherp in het oog te houden wat de hoogste noden van de bevolking zijn en dat deze daadwerkelijk merkt dat haar levensomstandigheden verbeteren. Toetssteen voor haar is of zij betaalbaar aan vervoer, eten, drinken, huisvesting en werkgelegenheid kan komen. VHP-Nederland is nog steeds zeer betrokken met de ontwikkelingen in ons land en staat klaar om de regering van dienst te zijn.

Met dit verslag krijgt U een indruk van de gehouden activiteiten van VHP Nederland van het afgelopen jaar.  Ik spreek mijn dank uit aan eenieder, die op welke manier dan ook, zich heeft ingezet voor VHP Nederland. En beveel van harte aan dit jaarverslag in te zien, te lezen, te bestuderen en hopen dat het lezen over onze activiteiten in 2021 u mag inspireren ons verder te ondersteunen met uw kennis, kunde, middelen en uw enthousiaste inzet. Ga vol vertrouwen 2022 in. De VHP wensen wij kracht en wijsheid toe bij de ontwikkeling van ons geliefd Suriname.

U allen wenst VHP-Nederland een mooie en strijdbare 2022.

Veel leesplezier!

Namens VHP-Nederland

Mr. dr. L. Soedamah

Het document kunt u hieronder teruglezen.

Evaluatiedocument-VHP-Nederland-2021_V1

U kunt het document hier downloaden.Website | Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter #suriname #vhp #orangemovement #RedSuriname #diaspora #chansantokhi