Ecconomie en onderwijs gefaseerd normaliseren

0
208

De VHP heeft vrijdag voorstellen gedaan om op een zorgvuldige en verstandige wijze te komen tot een normalisering van het maatschappelijke leven door de beperkende maatregelen rond het COVID-19 virus, zoals de avondklok, geleidelijk op te heffen. Op deze wijze kan de economie weer beginnen te herstarten en kan dit schooljaar nog worden gered. De voorstellen werden vrijdag 8 mei gepresenteerd tijdens een persconferentie in het partijcomplex De Olifant. Arts Dew Sharman gaf aan de fasering aan op basis van de medische actualiteit, Cedric Samson belichte de aspecten vanuit ondernemers, Ronnie Aloema ging in op de sociaal maatschappelijke kanten en Reshma Mangré gaf aan hoe het onderwijs het schooljaar tot een goed einde kan brengen voor de leerlingen en ouders. Voorzitter Santokhi riep de regering op de voorstellen serieus op te pakken zodat de samenleving weer kan gaan draaien.

“De VHP is na consultatie met deskundigen en diverse organisaties en groepen tot de conclusie gekomen dat de dreiging van het COVID-19 virus zeer sterk is gereduceerd. U heeft daarover het standpunt van het COVID-19 team van de VHP gehoord, die op basis van de criteria van de WHO, aangegeven hebben dat wij in Suriname de lockdown kunnen opheffen en de avondklok kunnen afschaffen. Uiteraard moeten we alert blijven en de grenzen kunnen gesloten blijven en het personenverkeer moet goed gemonitord worden. Ook kunnen er in bepaalde risicogebieden nog speciale maatregelen getroffen worden”, aldus Santokhi.

De medische deskundigen geven dus aan dat zaken goed onder controle zijn en dat het risico op verspreiding van het COVID-19 virus minimaal is. Daarbij zitten onze medici en anderen bovenop de situatie en zal dus elke nieuwe case snel ontdekt zijn en geïsoleerd kunnen worden. Er is echter geen medische reden op dit moment om het hele land in een complete lockdown en avondklok te houden.

In veel andere landen zien we dat overheden heel snel zijn ingesprongen om bedrijven en personen die schade geleden hebben vanwege de lockdown te compenseren. Onze overheid is vrijwel failliet en heeft de middelen niet om dat te doen, terwijl de meeste bedrijven en personen het zelf economisch niet langer vol kunnen houden. Ook de staat zelf ondervind veel economisch nadeel, want als er minder wordt verdiend dan wordt er ook minder belasting betaald. Wij moeten daarom op korte termijn de economische situatie normaliseren in het belang van bedrijven, van kleine zelfstandigen, van werknemers, en van de staat. Wij moeten voorkomen dat bedrijven massaal failliet gaan en de werkloosheid enorm toeneemt. De VHP is voorstander om de economie z.s.m. weer op te starten. Uiteraard zullen bepaalde sectoren nog te lijden hebben zoals de toerismesector, maar dat vergt dan beperkte compensatiemaatregelen.

Het schooljaar kunnen we ook nog redden indien we op korte termijn de scholen weer opstarten. Digitaal onderwijs lukt nauwelijks en vooral kinderen uit arme gezinnen en het binnenland zijn de dupe. Als we te lang wachten is het een verloren jaar en dat moeten we voorkomen. Dus de VHP vindt dat ook de scholen z.s.m. open behoren te gaan.

Ook op sociaal-maatschappelijk en sportgebied kunnen zaken weer opgepakt worden. Als je de avondklok te lang aanhoudt krijg je straks een bevolking met teveel stress en ook dat moeten we voorkomen. De VHP vindt dat de avondklok per direct afgeschaft moet worden en dat de lockdown voor de sociaal-maatschappelijke sectoren opgeheven kan worden. Uiteraard moet de bevolking goed worden voorgelicht en zodra er gevaar is voor community spreading zal opnieuw ingegrepen moeten worden.

In zijn algemeen vindt de VHP dat de economie, het onderwijs en het sociaal-maatschappelijk leven weer genormaliseerd kunnen worden. Het per direct aanpassen van de avondklok beperkingen is de belangrijkste stap. Op gebied van onderwijs zal er uiteraard overleg nodig zijn om scholen weer op te starten, maar het economisch leven kan gewoon weer opgestart worden. V.w.b. de sociaal-maatschappelijke sector zouden zaken misschien wat gefaseerd kunnen gebeuren bijv. over sportcompetities en grote evenementen moeten afspraken gemaakt worden.

Zie hieronder ook het videoverslag van de persconferentie van Starnieuws Website | Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter #suriname #vhp #orangemovement #RedSuriname #diaspora #chansantokhi