COPPPAL houdt haar 40ste plenaire vergadering

0
391

De Permanente Conferentie van Politieke Partijen van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied – COPPPAL –  een forum van democratische en progressieve partijen dat prioriteit geeft aan kwesties als de versterking van de democratie, de rechtsstaat, inclusie en politieke pluraliteit heeft op 2 en 3 juni haar 40ste plenaire vergadering gehouden in Mexico City.

De VHP, lid van Copppal, is vertegenwoordigd geworden door de Ondervoorzitter van de VHP Commissie voor Internationale Betrekkingen, mw. Asha Remesar. COPPPAL is van plan om via zijn verkiezingswaarnemingscentrum verkiezingswaarnemingen uit te voeren bij de Mexicaanse verkiezingen

Het Electoral Observatory heeft 40 vertegenwoordigers uit de volgende landen als buitenlandse bezoekers geaccrediteerd: Guatemala, Belize, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Panama, Colombia, Venezuela, Peru, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Argentinië, Chili, Brazilië, Dominicaanse Republiek, Aruba, Haïti, Suriname, Puerto Rico, Bolivia en Jamaica.

Deze missie wordt geleid door de Chileense senator en voormalig secretaris-generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), José Miguel Insulza. De directeur van het Electoral Observatory, Dolores Gandulfo, presenteerde de doelstellingen die door de missie moesten worden ontwikkeld en benadrukte dat hun deelname objectief, verantwoordelijk en onpartijdig zal zijn.

De missie zal proberen verschillende actoren in het proces te ontmoeten: verkiezingsautoriteiten, vertegenwoordigers van politieke partijen en opinieleiders. Het verkiezingsobservatorium van COPPPAL zal een rapport presenteren met de belangrijkste bevindingen om bij te dragen aan de versterking van het Mexicaanse kiesstelsel.

Tijdens de COPPPAL vergadering is door de voorzitter van Copppal, Moreno Cárdenas, benadrukt dat er gewerkt wordt om vooruitgang te boeken in het verzwakte integratieproces van van de regio door allereerst de bestaande commerciële blokken nieuw leven in te blazen, verder te gaan dan de commerciële sfeer, om door te gaan met een strategie om energie te integreren netwerken, informatietechnologie, communicatie en waardeketens; en ten tweede, werken aan de convergentie van institutionele en productieve structuren tussen blokken, om echte toenadering tussen hen tot stand te brengen, waar de acties met betrekking tot het overwinnen van de gezondheids- en economische noodsituatie die door de pandemie is veroorzaakt, een buitengewoon actieterrein ter bevordering van een nieuwe strategie voor duurzame ontwikkeling”.

Voorts wees de voorzitter van Copppal erop dat de progressieve partijen van het die deel uitmaken van COPPPAL ervan overtuigd zijn dat CELAC – de Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caraibische Staten – vandaag de dag de grootste politieke integratie-inspanning in de regio vertegenwoordigt en dat het leiderschap van president Fernández een grote bijdrage zal leveren aan de mondiale stabiliteit. en de democratische en sociaal rechtvaardige ontwikkeling van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, die iedereen verplicht om op een gecoördineerde manier het nieuwe model van internationale integratie van Amerika uit te werken.

Een belangrijke vermelding is dat Alejandro Moreno op de plenaire vergadering van 2 juni j.l. unaniem en bij acclamatie herkozen is tot Voorzitter van de Permanente Conferentie van Politieke Partijen van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied (COPPPAL), voor de periode 2022-2026, door de 69 politieke partijen die deel uitmaken van de organisatie, COPPPAL .

Als herkozen voorzitter van Copppal verzekerde hij aan het begin van de periode 2022-2026   dat het tijd is om de democratie in de regio te verdiepen, om het pad te sluiten voor elk autoritair voorstel dat door een achteruitkijkspiegel naar de toekomst kijkt.

In zijn boodschap voor de plenaire vergadering van COPPPAL, die in Mexico City is gehouden, wees hij erop dat Latijns-Amerikaanse democratieën hun electorale comfortzone moeten verlaten en de openbare ruimte moeten openstellen voor vormen van burgercontrole. “De nieuwe bestuurbaarheid ligt bij de burgers of niet. Kortom, onze democratieën moeten vooruitgang boeken op het pad van machtshervorming”, verklaarde hij.

In zijn slottoespraak heeft de voorzitter van Copppal samen met de vice-voorzitter van COPPPAL, die ook de organisatie mede heeft opgericht  en tevens voormalig president van Bolivia, Jaime Paz Zamora, de Uitvoerend Secretaris, Sofía Carvajal Isunza, alsook met voormalig nationaal voorzitter van de PRI,  José Antonio González Fernández, de 69 partijen van de organisatie bedankt voor hun unanieme steun om de organisatie nog vier jaar te leiden.

VHPWebsite | Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter #suriname #vhp #orangemovement #RedSuriname #diaspora #chansantokhi