Brief aan president Santokhi

0
551

Paramaribo, 06 mei 2021

Aan: De President van de Republiek Suriname,

        Zijne Excellentie Dhr. Chandrikapersad Santokhi

Excellentie,

Ons heeft de informatie bereikt dat de minister van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) zo mogelijk vervangen zal worden. We wensen u in herinnering te brengen dat u bij de presentatie van uw kabinet had aangegeven dat geen enkel ministerie het eigendom is van een bepaalde politieke partij. Wij erkennen dat het benoemen en ontslaan van een minister uw prerogatief is, echter zien wij geen termen aanwezig om vooralsnog een wijziging aan te brengen in het kabinet.

De VHP fractie als grootste fractie binnen de coalitie acht het nog prematuur om in deze urgentie- en herstelfase reshuffeling binnen het kabinet te plegen. Wanneer u onverwijld toch zou mogen besluiten de minister in casu te vervangen, vraagt de VHP fractie u dwingend deze opengevallen vacature te doen invullen met een voordracht uit de VHP.

Hopende u middels deze geïnformeerd te hebben over de zienswijze van de VHP fractie in de Nationale Assemblée.

Hoogachtend,

VHP fractie

 Website | Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter #suriname #vhp #orangemovement #RedSuriname #diaspora #chansantokhi