Nieuw boek “Gewenste en ongewenste verbondenheid”, uitreiking oorkondes

0
394

Op woensdag 25 september 2019 werd te Reeuwijk Nederland, door VHP Nederland een feestelijke en drukbezochte bijeenkomst gehouden waarbij de boekpresentatie ‘Gewenste en ongewenste verbondenheid’ van mr. drs. Sekhar Bissesur centraal stond.

Deze bijeenkomst werd ook gehouden in verband met de viering van 70 jaar VHP. In Januari van dit jaar is deze verjaardag groots gevierd in Suriname en VHP Nederland heeft gemeend ook Nederland te vieren. Een aantal VHP’ers is gehuldigd door VHP voorzitter Chan Santokhi met een oorkonde als blijk van waardering voor hun geweldige inzet voor de partij.

Voorzitter Santokhi deed ook verslag over de politieke ontwikkelingen in Suriname. Het zijn spannende tijden in Suriname en de komende verkiezingen zijn heel belangrijk voor de toekomst van land en volk. De journalist Roy Khemradj gaf aan dat September maand in Nederland, Santokhi maand is. Dus er zijn de komende dagen volop activiteiten waarbij voorzitter Santokhi aanwezig zal zijn.

Zo is er al op vrijdag 27 september a.s. een bijeenkomst in Zaandam waar de VHP Nederland Kern Zaandam zal worden geïnstalleerd. Op zondag 29 september 2019 is de Jagernath Lachmon Lezing in Amsterdam. Tijdens deze lezing zal Dr. Peter Meel het hebben over ‘het Land van ooit of het land van nooit? En over vertrouwen in de Surinaamse politiek.

VHP Nederland voorzitter Lachman Soedamah benadrukte het belang van ondersteuning van de moederpartij door de diaspora. De vele activiteiten die ontplooid werden door VHP Nederland zijn besproken. Voor meer informatie zie onze website: www.vhpnederland.nl , Facebook en/of LinkedIn.
De boekpresentatie van mr. drs. Sekhar Bissesur stond centraal. Hij werd geïnterviewd door de heer Rabin Baldewsingh. De auteur beschrijft in zijn boek, getiteld “Gewenste en ongewenste verbondenheid”, de wens, de noodzaak en het gevoel van verbondenheid. Maar ook de vijandigheid en het wantrouwen in die verbondenheid tussen Suriname en Nederland, tussen Surinaamse politieke partijen en vooral tussen Surinamers onderling.

Hij beschrijft het onderwerp vanuit zijn politieke ervaringen als voorzitter van VHP Nederland gedurende een periode van bijna 15 jaar. Ondanks de vele rijkdommen, heerst er in het land nog steeds armoede. Een betere politieke, sociale en culturele focus op de bevordering van de nationale verbondenheid van alle Surinamers kan aanzienlijk bijdragen aan de verbetering van het welzijn in het land.

Ook is met dit boek de discussie opgelaaid of VHP Nederland nu 30 jaar bestaat of 66 jaar. Er is een document in dit boek waaruit blijkt dat 66 jaar geleden VHP Nederland in Amsterdam is opgericht. Anderen beweren dat de organisatie formeel 30 jaren bestaat. Dus genoeg reden om het boek aan te schaffen en te lezen. VHP Nederland mag terugzien op een geslaagde bijeenkomst.

VHP Nederland,
voorzitter mr. Lachman Soedamah

 

 

 

 Website | Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter #suriname #vhp #orangemovement #RedSuriname #diaspora #chansantokhi