Afschaffing visum naar Nederland: gunstige effecten voor SLM

0
453

De afgelopen periode is de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) herhaaldelijk in het nieuws verschenen. Berichten rondom een mogelijk faillissement doken op. Diverse experts werden erbij gehaald voor een kritische blik op het reilen en zeilen van de SLM. Velen waren dezelfde mening toegedaan: “SLM staat er slecht voor en schippert tussen sluiting en een noodwendige voortzetting van bedrijfsvoering.”

Dat SLM betere tijden gekend heeft, is een feit: de cijfers liegen er niet om. De bedrijfsvoering kent thans onzekere tijden en een goed en concreet reddingsplan zou geen overbodige luxe zijn. Wisseling van bestuur heeft in het verleden weinig zoden aan de dijk gezet, wat maakt dat er aan het huidige bestuur getwijfeld wordt.

Adviezen worden vanuit alle hoeken gedaan aan de luchtvaartmaatschappij: het ontwikkelen van een visie en investeren in zowel buitenland als in uitbreiding van het aantal vliegtuigen. Andere kreten hebben betrekking op het implementeren van een noodplan of een strategisch plan door de SLM. Dit zou totale faillissement kunnen voorkomen. Er wordt gewezen op bevordering van werkgelegenheid, indien de toeristische sector een betere steun zou ontvangen van de overheid.

Versoepeling of afschaffing van de visumplicht voor Surinamers die naar Nederland wensen te reizen, is momenteel een zeer besproken onderwerp. Nederland heeft te kennen gegeven voorstander te zijn van een onderzoek naar visumliberalisatie en te willen pleiten bij de Europese Commissie voor dit onderzoek. De visumplicht heeft als doel het terugdringen dan wel voorkomen van economische vluchtelingen die naar Nederland reizen.

Voordelen voor SLM
Afschaffing van de visumplicht zou directe voordelen voor de SLM kunnen opleveren. Te denken valt aan een toename van het aantal boekingen, dat op hun beurt, ervoor kan zorgen dat er meer vliegtuigen kunnen worden ingezet voor de route Paramaribo-Amsterdam. Europa is en blijft een aantrekkelijke toeristische bestemming. Surinamers die hun familie in Nederland wensen op te zoeken, zorgen voor een markt voor SLM. Werkgelegenheid en een verdere uitbreiding van specialisaties binnen SLM kunnen op die wijze ontwikkeld worden. De kwaliteit van de diensten die SLM aanbiedt, kan hierdoor drastisch toenemen. Door het huidige imago te herstellen, kunnen er meer investeerders aangetrokken worden en kan het aanbod van producten (verder) uitgebreid worden door de SLM.

Diverse factoren kunnen zorgen voor ontwikkeling van welvaart binnen het toerisme. Handhaving van een visumplicht door verschillende staten, lijkt een veel voorkomend verschijnsel binnen de meer ontwikkelde en modernere staten te zijn. De relatie tussen rijke en arme staten wordt onder meer gekenmerkt door bescherming van de eigen markt, de eigen economie, door een blokkade van een toestroom van mensen uit armere staten. Eliminatie van deze barrière, de visumplicht, kan bijdragen aan de groei van de vraag naar toerisme en kan vele economische voordelen creëren.

Prijzen van concurrenten en het voortdurende toenemende aanbod van luchtverbindingen naar verschillende plaatsen op de wereld, maken van toerisme een groeiende trend (bron: Zajac, G. (2016). The rol of air transport in the development of international tourism. Journal of International Trade, Logistics and Law, Vol. 2, Num. 1).
Kijkend naar de lidstaten van de Europese Unie (EU), de zogenoemde Schengenlanden, die zowel de visumplicht voor het reizen binnen de lidstaten alsmede de instelling van interne grenscontroles op heersende gebieden hebben afgeschaft, kan gesteld worden dat deze facilitering reizen zonder al te omslachtige controleprocedures aanzienlijk makkelijker heeft gemaakt.

Versoepeling of afschaffing van de visumplicht heeft gunstige effecten voor de SLM en de algehele economie van Suriname. Met de groei van verkeer tussen Suriname en Nederland wordt niet alleen de toeristische sector versterkt en verbeterd, maar wordt ook het ondernemerschap gunstig beïnvloed. Handelsbetrekkingen tussen Suriname en Nederland versterken de economie van beide landen.

VHP NederlandWebsite | Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter #suriname #vhp #orangemovement #RedSuriname #diaspora #chansantokhi